دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

خانواده

یکی از دغدغه مهم زندگی ما خانواده است.
و یکی از آن دغدغه های خانواده، تربیت صحیح فرزند و دیگری داشتن یک ارتباط خوب با همسر است.
اما این دغدغه ها برآورده نمی شود جز با داشتن یک ازدواج موفق.
حفظ ارتباطات قبلی با پدر و مادر خود و ایجاد ارتباطات جدید با با پدر و مادر همسر و مدیریت آنها شاید در نگاه اول سخت به نظر برسد اما از نگاه زندگی چابک نه.
روشی آسان در “چابک زیستن” به کمک شما می آید تا در جهت شادی خانواده هایمان قدم برداریم و از خدا بخاطر داشتن چنین خانواده ای قدر دان باشیم.